Ngày 6/10, Ban thường trực Ủy Ban MTTTQ tỉnh Bình Phước tổ chức lễ ra mắt trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh Bình Phước.

Uy ban MTTQ tinh Binh Phuoc ra mat trang thong tin dien tu - Anh 1

Trang tin điện tử MTTQ tỉnh là phiên bản thứ 2 sau trang tin bản in xuất bản 3 tháng/số phục vụ hoạt động tuyên truyền công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh (đã hoạt động 10 năm qua). Ban biên tập, trang thông tin điện tử MTTQ gồm có 7 thành viên, trong đó bà Lã Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng ban. Tất cả các thành viên trong Ban biên tập điều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Việc vận hành trang thông tin này giúp hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên, tầng lớp nhân dân có thêm kênh thông tin tìm hiểu về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phản ánh tình hình hoạt động của hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các vấn đề liên quan đến công tác Mặt trận, các sự kiện diễn ra trong tỉnh, trong nước và thế giới.

Tuấn Anh