Sáng 27/10 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý IV/2016 và định hướng những nội dung tuyên truyền trọng tâm trong thời gian tới về công tác dân tộc.

Uy ban Dan toc to chuc Hoi nghi giao ban bao chi quy IV/2016 - Anh 1

Hội nghị giao ban báo chí quý IV/2016 thực hiện Quyết định 633 tại Ủy bản Dân tộc

Sau khi có Quyết định 633/QĐ-TTg của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo các báo, tạp chí thực hiện ký hợp đồng trách nhiệm với 20 đơn vị báo, tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, tiến độ, thời gian quy định.

Nhìn chung, các báo, tạp chí đã bám sát định hướng nội dung tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung đưa thông tin, ngắn gọn, dễ hiểu, trình bày đẹp, phù hợp với trình độ người đọc, chất lượng các ấn phẩm ngày một nâng cao, có nhiều chuyên mục hay.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền thời gian quan vẫn còn tồn tại một số hạn chế, nhất là việc báo đến chậm, số lượng tin, bài giữa các vùng miền, giữa các dân tộc chưa hài hòa. Đặc biệt, thông tin hai chiều phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào còn hạn chế, nhiều chính sách tại các địa phương chưa được phản ánh kịp thời.

Theo số liệu Ủy ban Dân tộc công bố, tính từ ngày 19/4/2016 - 30/9/2016, Công ty Phát hành báo chí Trung ương đã chuyển phát 19 loại báo, tạp chí, chuyên đề Dân tộc thiểu số và Miền núi đến các đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 633 đạt trên 13 triệu tờ, cuốn.

Từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế, ông Vũ Hữu Hoạt, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc), đề nghị, thời gian còn lại của quý IV/2016, các báo, tạp chí cần tuyên truyền sâu đậm một số vấn đề quan trọng sau.

Thứ nhất, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong đó, chú ý tăng cường thông tin chương trình hành động của Đảng bộ các cấp.

Thứ hai, thực hiện tuyên truyền trước, sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, tập trung chuyên sâu các vấn đề liên quan đến vùng dân tộc thiểu số.

Thứ ba, tuyên truyền chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao cảnh giác tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước.

Đặc biệt, tăng cường hơn nữa các thông tin về các mô hình, tiến bộ kỹ thuật, giống mới về nông, lâm, ngư nghiệp bởi đây chính là nghề nghiệp, công việc, nguồn sống chính của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ tư, tuyền truyền công tác khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung, vấn đề phòng dịch, giải quyết nước sinh hoạt, tập trung khôi phục, phát triển sản xuất sau lũ.

Thứ năm, tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số đạt thành tích cao trong học tập, thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thủ khoa các trường Đại học, Cao đẳng năm 2015 - 2016.

Thứ 6, tuyên truyền Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ nhất vào tháng 11/2016. Và cuối cùng, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác vận chuyển và cấp phát báo đến các đối tượng thụ hưởng đúng, đủ, kịp thời theo quy định.