QĐND - Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cho các đối tượng là nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Theo nghị định, việc xét tặng các danh hiệu này phải chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy; nhà giáo là nữ; nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú được xét tặng ba năm một lần và công bố vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đáng chú ý, những người được xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân là các đối tượng đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và đạt các tiêu chuẩn cụ thể như: Đã được một lần tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, bộ, hoặc giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên (riêng đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có hai lần được tặng bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên); nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy...

VŨ DUNG