Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa chỉ đạo các đơn vị chức năng lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào thành phố giai đoạn 2007 - 2010. Theo đó, các phó chủ tịch UBND TP được giao làm việc với các ngành thuộc lĩnh vực phụ trách, căn cứ quy hoạch ngành để rà soát, xác định tính khả thi của từng dự án; thống nhất đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2007 - 2010 của ngành, gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp chung trước khi trình UBNDTP quyết định.