(PL)- Bộ Công thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ sản xuất trong nước với các ngành dệt may, da giày, điện tử-tin học, sản xuất lắp ráp ôtô, cơ khí chế tạo.

Theo đó, các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dự án đầu tư khu, cụm công nghiệp hỗ trợ được cho vay tối đa đến 85% tổng vốn cố định từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước. Nhà nước cũng hỗ trợ vốn tìm kiếm thị trường, các sản phẩm làm ra còn được xem xét cho phép chỉ định thầu hoặc giao thầu... Ngoài ra, các dự án này còn nhận được ưu đãi về khoa học công nghệ, hạ tầng cơ sở, nguồn lao động, thuế... Dự thảo nghị định này cũng cho biết các doanh nghiệp khai báo không trung thực để được hưởng ưu đãi sẽ bị xử lý nghiêm. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.