Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 10/2016 dự báo sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 333,22 triệu tấn.

USDA: Du bao cung cau dau tuong the gioi nien vu 2016/17 - Anh 1

Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 10/2016.

Đvt: triệu tấn

2016/2017

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

75,45

333,22

136,22

288,49

328,75

138,78

77,36

Mỹ

5,36

116,18

0,82

53,07

56,51

55,11

10,74

Các nước khác

70,08

217,04

135,41

235,42

272,24

83,67

66,62

Nước XK chính

50,12

171,17

0,66

88,8

96,95

76,1

48,9

Argentina

31,4

57

0,3

44,3

48,75

9,65

30,3

Brazil

18,63

102

0,35

40,5

44,1

58,4

18,48

Paraguay

0,08

9,17

0,01

3,8

3,85

5,3

0,11

Nước NK chính

17,76

16,35

114

111,26

132,54

0,33

15,24

Trung Quốc

16,01

12,5

86

86,5

100,7

0,15

13,66

EU-27

1,02

2,42

13

13,8

15,39

0,15

0,89

Nhật Bản

0,12

0,24

3,1

2,2

3,33

0

0,14

Mexico