Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 10/2016 dự báo sản lượng dầu đậu tương thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 53,7 triệu tấn.

USDA: Du bao cung cau dau dau tuong the gioi nien vu 2016/17 - Anh 1

Dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 10/2016.

Đvt: triệu tấn

2016/17

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

3,7

53,7

11,09

53,19

11,73

3,58

Mỹ

0,79

10,22

0,11

9,32

1,02

0,78

Các nước còn lại

2,91

43,49

10,98

43,87

10,71

2,8

Nước XK chủ yếu

0,91

18,81

0,3

11,09

8,01

0,92

Argentina

0,29

8,44

0,01

2,82

5,61

0,31

Brazil

0,29

7,75

0,04

6,32

1,5

0,26

EU-27

0,33

2,62

0,25

1,95

0,9

0,35

Nước NK chủ yếu

1,06

17,41

6,05

23,29

0,19

1,04

Trung Quốc

0,62

15,5

0,82

16,2

0,11

0,63

Ấn Độ

0,36

1,35

3,6

5

0

0,31

Bắc Phi

0,09

0,55

1,63

2,09

0,08

0,1

Nguồn: VITIC/USDA