(CafeF) - Đồng won hạ giá có thể làm các công ty xuất khẩu Hàn Quốc vui mừng, song điều này không hề báo hiệu một thời kỳ tốt đẹp của kinh tế Hàn Quốc nói chung.