24H.COM.VN - Giáng Sinh - mùa mua sắm lớn nhất trong năm, chính vì thế các hãng công nghệ cũng không bỏ lỡ cơ hội này.