Hơn 10 năm nay người dân sống ở khu vực phía nam Hà Nội (dọc Cầu Tó xuống gần thị trấn Văn Điển theo trục đường Phan Trọng Tuệ) vẫn phải dùng nước giếng tự khoan không bảo đảm an toàn vệ sinh...