Đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các sĩ tử cầu mong có sức khỏe tốt và may mắn trong kỳ thi quan trọng sắp tới.

Dự Hà