TTO - Trong môi trường công sở, có không ít người thích bắt nạt người khác theo kiểu "ma cũ bắt nạt ma mới" hoặc để ra oai. Tuy không dùng đến bạo lực, kiểu phá rối này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Một số lời khuyên sau có thể hữu ích khi bạn gặp phải tình huống này: