Ngày 27/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và UBND thành phố Hà Nội về việc xử lý vốn cho dự án cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.