Mặc dù bão số 7 suy yếu trước khi đổ bộ vào đất liền nhưng các địa phương không chủ quan, nhất là những địa phương nơi bão đi qua cần đảm bảo an toàn tính mạng người dân, hệ thống đê điều, hồ chứa, và các công trình trọng điểm.

Ung pho mua do hoan luu bao so 7 - Anh 1

Tại cuộc họp của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra sáng 19/10 tại Hà Nội, ông Trần Quang Hoài, Ủy viên Ban Chỉ đạo lưu ý mặc dù bão số 7 suy yếu trước khi đổ bộ vào đất liền nhưng các địa phương không chủ quan, nhất là những địa phương nơi bão đi qua cần bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hệ thống đê điều, hồ chứa và các công trình trọng điểm.

Bên cạnh đó, Trung tâm DBKTTV Trung ương tiếp tục cập nhật diễn biến mưa lũ để phục vụ công tác tham mưu và chủ động ứng phó của địa phương cũng như người dân.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục cập nhật tình hình và đôn đốc các địa phương ứng phó bão và mưa do hoàn lưu bão gây ra, đồng thời khẩn trương tổng hợp báo cáo về thiệt hại do mưa lũ của các tỉnh miền Trung để kịp thời đề xuất và hỗ trợ, sớm ổn định cuộc sống người dân.

Cần lưu ý an toàn hệ thống đê điều ở Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh nơi bão đi qua. Qua kiểm tra, các hồ chứa ở phía Bắc đã tích đủ nước theo dung tích thiết kế. Vì vậy, những hồ chứa lớn có cửa van cần tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để thực hiện xả lũ theo đúng quy trình bảo đảm an toàn các hồ chứa và vùng hạ du.

Đỗ Hương