Cuối cùng thì Út Phúc cũng chính thức trở lại rồi các Teens nhà mình àh.