Chúng tôi rất khâm phục và hoan nghênh lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương kiên quyết truy quét nạn khai thác, xuất khẩu lậu than.