QĐND - Từ 15 đến 21-4, Hội nghị Hiệp hội các Viện lưu trữ nghe nhìn Đông Nam Á-Thái Bình Dương (SEAPAVAA) sẽ diễn ra kỳ họp thường niên lần thứ 16 tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện do Viện phim Việt Nam đăng cai tổ chức, thu hút sự có mặt của hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế.

QĐND - Từ 15 đến 21-4, Hội nghị Hiệp hội các Viện lưu trữ nghe nhìn Đông Nam Á-Thái Bình Dương (SEAPAVAA) sẽ diễn ra kỳ họp thường niên lần thứ 16 tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện do Viện phim Việt Nam đăng cai tổ chức, thu hút sự có mặt của hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế.

Tại hội nghị, các thuyết trình viên và chuyên gia lưu trữ trong khu vực sẽ đề xuất các vấn đề lưu trữ của mỗi quốc gia; đưa ra các phương pháp tiếp cận và giải quyết hữu hiệu khi ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo quản, lưu trữ, phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động. Đây được coi là một vấn đề có tính thời sự cấp bách, trong thời đại phát triển và tác động mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đối với công tác lưu trữ hình ảnh động của mỗi quốc gia. Ngoài ra còn là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa, góp phần vào công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của quốc gia.

Minh Anh