“Chiều chiều trước bến Vân Lâu/ Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm/ Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông/ Thuyền ai thấp thoáng trên sông/ Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non...”. Tác giả của Câu hò trước bến Vân Lâu vừa được NXB Văn học ấn hành tuyển tập Ưng Bình Thúc Giạ Thị - Cuộc đời và tác phẩm do nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn và giới thiệu.