Hội An và Hà Nội là hai trong số 111 thành phố điển hình được UNESCO lựa chọn để thực hiện khảo sát và phân tích trong bản báo cáo toàn cầu về văn hóa trong phát triển đô thị bền vững. Báo cáo được công bố trong phiên họp đặc biệt của Hội nghị Habitat 3 tổ chức tại Quito (Ecuador) sáng 20/10 (giờ Quito).

UNESCO cong bo Bao cao ve vai tro van hoa trong phat trien do thi ben vung - Anh 1

Theo đó, Báo cáo gồm 3 phần: Phần 1 là kết quả khảo sát về vai trò của văn hóa trong việc phát triển đô thị bền vững. Khảo sát tiến hành tại 8 khu vực.

Việt Nam nằm trong khu vực thứ 6 do Viện tập huấn và nghiên cứu di sản thế giới châu Á - Thái Bình Dương thực hiện. Phần 2 là Văn hóa cho các thành phố bền vững: Phương pháp tiếp cận. Phần cuối là các kết luận và kiến nghị.

Với Hà Nội, bản báo cáo đánh giá sự đặc trưng của cư dân đô thị trong khu vực phố cổ là quá trình củng cố các giá trị cộng đồng truyền thống và duy trì mối quan hệ láng giềng ngay trong đô thị. Điều đó thể hiện qua sự tồn tại của những phố nghề, những phường hội.

Các thành viên chung sống trong một ngôi nhà lớn và chia sẻ với nhau mọi mặt đời sống. Lối sống cộng đồng dựa trên mối quan hệ láng giềng và uy tín được UNESCO coi như một di sản văn hóa phi vật thể của phố cổ Hà Nội.

Trong khi đó, Hội An là trường hợp điển hình trong việc tài đầu tư từ nguồn thu kinh tế để hỗ trợ bảo tồn di sản.

Từ năm 1997-2007, Hội An đã huy động từ nhiều nguồn được 5,9 triệu USD đầu tư sửa chữa 168 di tích nhà nước quản lý, ngoài ra còn hỗ trợ sửa chữa bảo tồn cho hơn 1.000 ngôi nhà cổ của người dân địa phương.

M.Nguyễn