Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 25/6, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) đã kêu gọi các nước nỗ lực khai thác tiềm năng của khoa học xã hội để đối phó hiệu quả với những thách thức lớn đương đại như biến đổi khí hậu, nghèo đói và bệnh tật.

Báo cáo năm 2010 của UNESCO về khoa học xã hội thế giới nhấn mạnh khoa học xã hội ở các nước phương Tây tiếp tục có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu, nhưng khoa học xã hội ở châu Á và Mỹ Latinh cũng đang phát triển rất nhanh. Ở các nước miền Nam sa mạc Xahara (Sahara), các nhà khoa học xã hội từ Nam Phi, Nigiêria và Kênia đã xuất bản tới 75% số ấn phẩm của các nước này. Ở Nam Á, ngoài những trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội lớn của Ấn Độ, khoa học xã hội nói chung ở khu vực này chưa được ưu tiên. Sự cách biệt về khả năng nghiên cứu giữa các nhà khoa học xã hội trên thế giới đã làm giảm rất lớn khả năng khoa học xã hội đóng góp vào phúc lợi xã hội. Theo Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bôcôva (Irina Bokova), khoa học xã hội đã tạo ra sản phẩm với chất lượng xuất sắc và giá trị thực tiễn rất to lớn, tuy nhiên, những tri thức về khoa học xã hội lại chậm phát triển nhất ở những khu vực của thế giới cần đến nó nhất. Hạn chế này khiến nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong việc thăm dò những triển vọng và các mô hình phát triển của các truyền thống văn hóa và ngôn ngữ khác./.