Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 17/4 thông báo Ucraina sẽ chính thức gia nhập tổ chức này vào ngày 16/5 tới.