“Công nhận HĐQT Đại học Hoa Sen (HSU) gồm các ông: Lưu Tiến Hiệp (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Trọng Duy, Trần Phước Huy, Tô Ngọc Ngời, Huỳnh Minh Việt và Nguyễn Đệ”.

UBND TP.Ho Chi Minh cong nhan HDQT moi cua Dai hoc Hoa Sen - Anh 1

Đây là nội dung chính trong Quyết định số 5891/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu ký ngày 9.11. Các cá nhân này là những người đã được bầu tại Đại hội cổ đông bất thường (ĐHCĐBT) Đại học Hoa Sen (HSU) ngày 2.8.2014.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS.TS Lưu Tiến Hiệp, Chủ tịch HĐQT HSU khẳng định: “HĐQT HSU sẽ thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND TPHCM. Chúng tôi cũng cam kết bảo đảm mọi điều kiện để sinh viên tiếp tục đi học bình thường, không có bất cứ sự đứt đoạn trong quá trình đào tạo, thực tập và tốt nghiệp. Quyền lợi của người học là tối thượng, luôn luôn được luật pháp và nhà trường coi trọng và bảo vệ. HSU sẽ không tăng học phí hệ chính quy trong 2 năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019; tăng quỹ học bổng để thu hút sinh viên giỏi và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...”.

NAM DƯƠNG