(VietNamNet) - UBND TP.HCM khẳng định không có vấn đề làm giả bánh giầy tiến cúng nhân Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại tỉnh Phú Thọ (ngày 15/4).