Liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 (GCNĐKDN) của Công ty TNHH Kim Anh (Cty Kim Anh) mà Báo PLVN đã có một số bài viết phản ánh. Ngày 23/11/2016, UBND TP Hà Nội tiếp tục có văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thực hiện chỉ đạo của thành phố.

UBND TP Ha Noi yeu cau So Ke hoach va Dau tu thuc hien chi dao - Anh 1

Sở KH&ĐT Hà Nội.

Sau khi Báo PLVN phản ánh, Sở KH&ĐT đã có Văn bản số 6470/KH&ĐT-ĐKKD2 gửi Báo PLVN về việc giải quyết đề nghị thu hồi GCNĐKDN lần thứ 5 của Cty Kim Anh.

Văn bản có nội dung: Xuất phát từ việc ông Nguyễn Lương Thế - Giám đốc Cty Kim Anh tiếp tục gửi văn bản kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở thu hồi GCNĐKDN lần thứ 5 cấp ngày 31/10/2012 của Cty Kim Anh, UBND thành phố đã giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND thành phố xem xét.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở KH&ĐT đã tổ chức cuộc họp phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra và đã có Báo cáo số 1073/BC-KH&ĐT ngày 6/9/2016 báo cáo UBND thành phố; Công an TP Hà Nội đã tiến hành điều tra, xác minh lại toàn bộ vụ việc.

Công an TP Hà Nội đã có Thông báo số 188/PC46-Đ9 ngày 14/9/2016 gửi Sở KH&ĐT về kết quả giải quyết đơn của Cty Kim Anh, trong đó nêu: “Việc ông Đoàn Văn Vinh ký tên Đoàn Minh Quân là lỗi sai phạm về hành chính, không đủ yếu tố cấu thành tội: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 267 BLHS”; đồng thời Công an TP Hà Nội cũng có Báo cáo số 686/BC-CAHN ngày 14/9/2016 báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả giải quyết đơn của Cty Kim Anh.

Qua 4 lần xem xét, điều tra xác minh, cơ quan Công an đã kết luận hồ sơ thay đổi nội dung GCNĐKDN lần thứ 5 của Cty Kim Anh là giả mạo.

Vì vậy, Sở đã có Văn bản số 5094/KHĐT-ĐKKD ngày 25/9/2016 báo cáo Chủ tịch UBND thành phố “Về việc giải quyết đề nghị thu hồi GCNĐKDN thay đổi lần 5 của Cty Kim Anh”.

Trong đó đã báo cáo: Cơ quan Đăng ký kinh doanh chưa đủ căn cứ, cơ sở pháp luật để thực hiện thu hồi GCNĐKDN thay đổi lần 5 của Cty Kim Anh theo quy định tại Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 62 Nghị định 78/2015/NĐ- CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 19/10/2016, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 6021/UBND- ĐT về việc giải quyết đơn của Cty Kim Anh, trong đó có nội dung giao: “Sở KH&ĐT thu hồi GCNĐKDN lần thứ 5 đã cấp cho Cty Kim Anh. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, giải quyết nội dung phát sinh theo quy định của pháp luật. Báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 05/11/2016”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở đã có Báo cáo số 1380/BC-KHĐT ngày 04/11/2016 “Báo cáo về việc thực hiện chỉ đạo của UBND TP về thu hồi GCNĐKDN thay đổi lần thứ 5 của Cty Kim Anh”. Trong đó đã phân tích và báo cáo rõ thêm về quy định hiện hành của pháp luật trong việc thu hồi GCNĐKDN.

Trong thời gian vừa qua, ông Nguyễn Lương Thế và những người liên quan trong Cty Kim Anh tiếp tục có nhiều văn bản, đơn thư gửi đến Sở và các cơ quan thành phố; một số báo chí cũng có bài viết phản ánh vấn đề liên quan đến vụ việc của Cty Kim Anh.

Cụ thể: Ông Nguyễn Lương Thế có Văn bản số 70/2016 ngày 07/11/2016 gửi lãnh đạo thành phố kiến nghị, yêu cầu Sở thực hiện việc thu hồi GCNĐKDN lần thứ 5 của Cty Kim Anh theo Văn bản số 6021/UBND- ĐT ngày 19/10/2016.

Các ông Đoàn Minh Quân và Đoàn Văn Vinh (thành viên và người có liên quan trong Cty Kim Anh) cũng liên tiếp gửi đơn lên Sở và lãnh đạo thành phố 03 đơn kêu cứu khẩn cấp trong các ngày 25/10/2016, 31/10/2016 và 05/11/2016 yêu cầu và đề nghị Sở không được thu hồi GCNĐKKD lần thứ 5 của Cty Kim Anh.

Về những nội dung này, Sở có ý kiến như sau: "Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, các trường hợp bị thu hồi GCNĐKDN được quy định tại khoản 1 Điều 211…

Khi xem xét kết quả xác minh hành vi giả mạo hồ sơ ĐKDN của cơ quan Công an về điều kiện thu hồi GCNĐKDN theo quy định của pháp luật, Sở thấy rằng việc thu hồi GCNĐKDN do kê khai giả mạo hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014 theo đề nghị của ông Nguyễn Lương Thế là chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện.

Do đó cả 4 lần điều tra xác minh cơ quan Công an đều kết luận hồ sơ thay đổi nội dung GCNĐKDN lần 5 của Cty Kim Anh là không giả mạo;

Đồng thời, cho đến thời điểm hiện nay, Sở cũng chưa nhận được phán quyết nào của Tòa án liên quan đến vụ việc của Cty Kim Anh, vì vậy Phòng DKDN cũng chưa có căn cứ pháp lý để thu hồi theo điểm d khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản 6021/UBND-ĐT, Sở đã có Báo cáo số 1380/BC-KHĐT ngày 4/11/2016 để UBND thành phố xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

Tuy nhiên, ngày 23/11/2016, Văn phòng UBND TP Hà Nội tiếp tục có Công văn số 11155/VP-ĐT “Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 của Cty Kim Anh”, với nội dung:

“Sau khi xem xét báo cáo của Sở KH&ĐT tại Văn bản số 1380/BC-KHĐT về việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 của Cty Kim Anh, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng — Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo như sau: Yêu cầu Sở KH&ĐT nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 6021/UBND-ĐT ngày 19/11/2016; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2016”.

Trang Anh