UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Thông báo số 364/TB-UBND về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2016.

UBND tinh thong bao thay doi ngay tiep cong dan - Anh 1

Thông báo nêu rõ, phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 81, đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) quy định vào ngày 15 hàng tháng.

Tuy nhiên, ngày 15 tháng 10 năm 2016 trùng vào ngày thứ bảy nên được chuyển sang thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2016.

UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức và công dân biết nhằm tiện cho việc thực hiện.

H.X