UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị Công bố bộ thủ tục hành chính (TTHC) chung áp dụng tại cấp xã, huyện, sở, ban ngành.

Ấn lệnh công bố Bộ thủ tục hành chính tại tỉnh Thanh Hóa Đến nay Thanh Hóa đã hoàn thành giai đoạn thống kê TTHC bằng việc xây dựng và công bố bộ TTHC chung áp dụng tại cấp xã, cấp huyện, và các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Việc thống kê được thực hiện ở tất cả các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, đối với cấp xã được thực hiện tại 5 đơn vị điểm là: xã Công Chính, thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống); xã Minh Lộc (huyện Hậu Lộc); phường Ngọc Trạo (TX Bỉm Sơn); xã Thiết Kế (huyện Bá Thước). Ở cấp huyện được thực hiện ở 4 đơn vị là Nông Cống, Bá Thước, Hậu Lộc và TX Bỉm Sơn. Việc lựa chọn các đơn vị thống kê điểm nhằm bảo đảm tính đại diện cho các vùng miền, khu vực nông thôn và đô thị nên đã bao quát khá đầy đủ các TTHC hiện đang áp dụng trên địa bàn. Kết thúc việc thống kê tính đến ngày 30/6/2009 đã nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia được 1.919 hồ sơ TTHC và 136 hồ sơ văn bản với 14.500 trang. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh: Nhiều vị thủ trưởng không biết đơn vị mình có bao nhiêu bộ TTHC. Nay thông qua đợt ra soát theo đề án 30 của Chính phủ, không những giúp thủ trưởng các đơn vị biết được đầy đủ bộ TTHC của cơ quan mình mà sẽ còn giảm bớt được những TTHC không cần thiết, rườm ra, gầy phiền hà cho một số cá nhân, tổ chức mà lâu nay đâu đó vẫn còn diễn ra.