Ngày 23-3-2012, UBND huyện Thanh Trì đã có công văn số 385/UBND-TTr báo cáo UBND TP Hà Nội về việc kiểm tra, giải quyết theo nội dung phản ánh của Báo Hànôịmới ngày 1-2-2012, liên quan đến việc giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Đông Mỹ.

Về việc này, ngày 10-4-2012, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ban hành văn bản số 2528/UBND-TNMT, nêu rõ: Giao UBND huyện Thanh Trì cung cấp thông tin về nội dung mà Báo Hànôịmới đã đăng để thông tin tới bạn đọc theo các quy định của Luật Báo chí, đồng thời báo cáo UBND TP Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy.