Sau chiến thắng lịch sử trước U19 Bahrain, U19 Việt Nam cùng nhau hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Lê Đình Bắc (hội người Việt ở Bahrain)