Hanoinet - Từ một nhân viên có thâm niên trong ngành công nghiệp hàng không, Naresh Goyal bắt đầu bước vào kinh doanh dịch vụ hàng không với tham vọng chiếm lĩnh thị trường hàng không của Ấn Độ.