(VOV) - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cần có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để giảm tỷ lệ sinh, nâng cao chất lượng dân số, khắc phục tình trạng trẻ em bị suy dinh dưỡng, tàn tật, bị bỏ rơi.

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4, đánh giá kết quả hoạt động 5 năm qua và triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2009-2014. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự. 5 năm qua, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam phát huy tốt vai trò của một tổ chức xã hội nghề nghiệp để cùng với chính quyền các cấp thực hiện tốt chủ trương kế hoạch hóa gia đình. Hội đã bám sát 7 ưu tiên trong các Chương trình Quốc gia về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình để tổ chức vận động các nguồn lực xã hội cung cấp dịch vụ, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, phổ biến kiến thức về làm mẹ an toàn và giảm tỷ lệ nạo phá thai, phá thai không an toàn. Nhiều mô hình do Hội tổ chức như tiếp cận thân thiện tại trường học, câu lạc bộ giáo dục viên đồng đẳng, tư vấn qua điện thoại, các phòng khám dịch vụ tại 48 tỉnh, thành phố đã góp phần tích cực cho cộng đồng thực hiện tốt công tác kế hoạch háo gia đình. Đến nay, 39 tỉnh thành hội xây dựng được mạng lưới tuyên truyền viên gồm hơn 2.000 người; mỗi năm tư vấn, cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản cho khoảng 300.000 hộ gia đình và người dân ở gần một nửa số xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao kết quả và cách làm của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam; nêu rõ thách thức lớn hiện nay là tỷ lệ tăng dân số ở nhiều nơi còn cao, chất lượng dân số còn thấp, tình trạng trẻ em bị suy dinh dưỡng, tàn tật, bị bỏ rơi vẫn còn nhiều và đang có nguy cơ mất cân bằng giới tính. Do vậy, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cần củng cố kiện toàn bộ máy từ Trung ương đến cơ sở. Trước mắt là thúc đẩy việc thành lập hội tại 15 tỉnh, thành chưa có tổ chức hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường hợp tác quốc tế, phấn đấu thực hiện có hiệu quả 7 chương trình hành động mà Hội đã đề ra trong nhiệm kỳ tới; nhất là Chương trình giảm tỷ lệ nạo phá thai, chương trình làm mẹ an toàn… Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Lao động hạng 3 cho Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam; Huân chương lao động hạng Nhì và hạng 3 cho 2 Phó Chủ tịch Hội vì có thành tích xuất sắc trong công tác kế hoạch hóa gia đình./. Văn Hải