Ngân hàng lãi hơn 211 tỷ đồng năm 2012, hoàn thành 75,5% kế hoạch điều chỉnh. Tổng tài sản đạt hơn 24.600 tỷ đồng.

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Theo tài liệu đại hội, tại 31/12/2012, tổng nguồn vốn huy động của VietABank đạt 19.278 tỷ, tăng 9% so với năm 2011, cho vay khách hàng đạt 12.890 tỷ đồng, tăng 11%. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 24.609 tỷ đồng.

Về lợi nhuận, năm 2012, VietABank đạt 211,4 tỷ đồng, hoàn thành 38,6% kế hoạch được Đại hội cổ đông giao phó và hoàn thành 75,5% kế hoạch điều chỉnh của Hội đồng quản trị tháng 10/2012.

Tính đến cuối năm 2012, tỷ lệ nợ xấu của VietABank là 4,65%, tương đương gần 600 tỷ đồng. Khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 7 tỷ đồng, theo công bố của ngân hàng. Tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch từ 10% giảm xuống 5%. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị dự kiến trình đại hội cổ đông kế hoạch cổ tức giảm xuống 4%.

Về nhân sự, Hội đồng quản trị ngân hàng thông qua việc từ chức tổng giám đốc của ông Phạm Duy Hiếu và tạm thời giao phó giám đốc điều hành hoạt động của ngân hàng. Theo VietABank, việc biến động nhân sự trên đã làm chậm trễ tiến trình tái cấu trúc ngân hàng.

Hội đồng quản trị ngân hàng cũng nhìn nhận việc phân bổ nhân sự tham gia trực tiếp hoạt động kinh doanh chưa thực sự hiệu quả. Trong năm 2012, ngân hàng có 63% trong tổng số 1.214 nhân sự làm công tác chuyên môn nghiệp vụ (không kể bảo vệ, tạp vụ, lái xe) tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, mức trung bình ngành là 70%.

Theo Gafin