(VOH) - Sáng nay 12/11, trong phiên họp toàn thể tại hội trường, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Theo đó, tổng số thu ngân sách Nhà nước năm 2014 là 782.700 tỷ đồng (trong đó thu từ nội địa là 539.000 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 85.200 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 154.000 tỷ đồng,…) tổng số chi ngân sách là 1.006.700 tỷ đồng (trong đó chi cho đầu tư là 163.000 tỷ đồng, chi trả nợ và viện trợ là 120.000 tỷ đồng, chi cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và quản lý hành chính trên 704.400 tỷ đồng); tỷ lệ bội chi ngân sách trong năm 2014 là 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% GDP,…