Việc NHNN bán một lượng lớn ngoại tệ cho các NHTM trong tuần qua đã khiến cơn sốt đôla nguội dần. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập cần phải giải quyết.