Theo phân tích của các chuyên gia về ngoại hối, từ nay đến cuối năm, tỷ giá tiền Việt Nam vẫn tiếp tục xu thế ổn định.

Ty gia VND va USD se tiep tuc on dinh - Anh 1

Từ trung tuần tháng 11/2016, để đổi được 1 USD sẽ phải mất 22.500 đồng, thay vì 22.300 đồng như trước. Xét về con số tuyệt đối, phải mất thêm khoảng 200 đồng để đổi 1 USD, VND đã phải điều chỉnh gần 1%. Nguyên nhân được cho là thị trường thế giới đã có những biến động nên Việt Nam không phải là ngoại lệ.

Trong khi đó, các yếu tố nội tại trong nước có thể tác động đến sự điều chỉnh tỷ giá lại đang khá tích cực thậm chí, nguồn cung về ngoại tệ đang khá dồi dào. Thặng dư thương mại của Việt Nam 10 tháng xuất siêu 3,2 tỉ USD, giải ngân vốn FDI cũng đạt khá với mức 12,7 tỉ USD, nguồn kiều hối dự kiến đạt 14 tỉ USD. Lãi suất huy động USD là 0% nên việc găm giữ ngoại tệ giảm mạnh.

Với những cơ sở như vậy, có thể nhận thấy, đợt tỷ giá biến động này, NHNN vẫn chưa phải can thiệp hay áp dụng biện pháp bình ổn nào.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, người nắm giữ VND vẫn đang có lợi hơn so với găm giữ ngoại tệ. Từ nay đến cuối năm, thậm chí sang đầu năm 2017, dù những biến động từ kinh tế thế giới vẫn tiếp diễn nhưng theo phân tích của các chuyên gia về ngoại hối, tỷ giá của Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục xu thế ổn định và thích ứng ngày càng tốt hơn với các cú shock từ bên ngoài.