Bắt đầu từ này mai (27/6), biên độ giao dịch tỷ giá VND/USD sẽ được nới lên mức +/-2% thay cho mức cũ +/-1%.