TTO - Chương trình thử nghiệm TVO kỳ 42-2007 do phòng Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện, phát trên Tuổi Trẻ Online vào thứ hai 12-11-2007 xin giới thiệu đến khán giả: hiệu quả của chương trình trợ vốn giúp giáo viên nghèo phát triển kinh tế thông qua phóng sự Đồng hành cùng giáo viên nghèo.