(ATPvietnam.com) - CTCP Tư vấn xây dựng Điện 1 (TV1: HOSE) là công ty có quy mô lớn trong lĩnh vực tư vấn xây dựng điện và có tỷ suất sinh lời tương đối thấp so với các công ty khác cùng ngành. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế trong nước, lĩnh vực tư vấn xây dựng điện có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

Tiến hành định giá cổ phiếu TV1, CTCK Hòa Bình (HBS) cho biết: Phương pháp P/E Theo kế hoạch của TV1, lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2010 là 28.8 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 74 tỷ đồNg nên vốn điều lệ dự kiến năm 2010 là 174.0 tỷ đồng. Do đó, số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành năm 2010 của TV1 là 11.85 triệu cổ phiếu. Do đó, HBS ước lượng EPS dự kiến năm 2010 của TV1 là 2,430 đ/cp. Hiện tại P/E của lĩnh vực tư vấn xây dựng điện đạt 6 lần. Vì TV1 có quy mô lớn, có nhiều dự án tiềm năng trong năm 2010 nhưng có tỷ suất sinh lời tương đối thấp và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 chỉ đạt trên 25% kê hoạch năm 2010 nên HBS ước lượng P/E hợp lý của TV1 năm 2010 dao động từ 6 - 7 lần. Do đó mức giá hợp lý của TV1 năm 2010 vào khoảng 14,500 - 17,000 đ/cp. Với giả định mức giá cổ phiếu phát hành thêm là 10,000 đ/cp thì mức giá hợp lý của TV1 trước khi phát hành thêm cổ phiếu vào khoảng 18,000 - 22,000 đ/cp. Phương pháp P/B Giá trị vốn chủ sở hữu của TV1 tại ngày 30/6/2010 là 140.228 tỷ đồng và số lượng cổ phiếu lưu hành tại ngày 27/9/2010 là 10 triệu cổ phiếu nên giá trị sổ sách của TV1 hiện nay là 14.023 đồng/cp. Hiện tại, P/B trung bình của lĩnh vực tư vấn xây dựng điện là 1.4 lần. Vì TV1 có quy mô lớn, có nhiều dự án tiềm năng trong năm 2010 nhưng có tỷ suất sinh lời tương đối thấp và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 chỉ đạt trên 25% kê hoạch năm 2010 nên HBS ước lượng P/B hợp lý của TV1 năm 2010 dao động từ 1.4 - 1.6 lần. Do đó mức giá hợp lý của TV1 năm 2010 vào khoảng 19,500 - 22,000 đ/cp. Kết hợp 2 phương pháp mức giá hợp lý của TV1 năm 2010 vào khoảng 19,000 - 22,000 đ/cp. Download báo cáo phân tích cổ phiếu TV1 Hải Anh