UBND tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra diện tích đất thuộc dự án chuyển rừng nghèo sang trồng cao su của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ở xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai.

Theo hồ sơ, năm 2008, UBND tỉnh Gia Lai giao cho Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thuê đất để trồng cao su gần 1.200 ha ở xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai, nhưng trong quá trình thực hiện dự án này, một phần nhỏ diện tích cao su bị chết và không phát triển được (khoảng 100ha).

Do đó, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giao cho Công ty cổ phần trồng rừng Gia Lai, thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, chuyển khoảng diện tích trên dưới 100 ha đất thuộc dự án này sang trồng mía mà chưa xin phép UBND tỉnh Gia Lai.

Trả lời với PV Báo CAND, ông Nguyễn Văn Sự, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cho biết, lẽ ra khi chuyển một phần diện tích của dự án trồng cao su sang trồng mía, Công ty cổ phần trồng rừng Gia Lai phải xin phép UBND tỉnh mới làm nhưng điều này đã có phần sai sót. Vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra và chỉ đạo tạm dừng việc thực hiện chuyển đổi sai quy định này, chờ kết luật của cơ quan thẩm quyền, hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Sự, việc tận dụng phần diện tích đất trên để trồng mía nhằm thể nghiệm quy trình dự án phát triển cây mía theo cộng nghệ mới. Nếu trồng mía thành công sẽ nhân rộng mô hình này ở địa phương để giúp người dân phát triển một cách phù hợp. Tuy nhiên, vấn đề còn chờ chủ trương và quyết định của UBND tỉnh Gia Lai.

Theo Công An Nhân Dân