Cảnh sắc mùa thu luôn mang lại vẻ đẹp dị thường cho hầu hết các nước trên thế giới. Riêng ở nước Mỹ, trên mỗi tiểu bang khác nhau lại có những cảnh sắc khác nhau, điểm chung duy nhất là thiên nhiên ở những nơi này thật sự tuyệt vời.

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 1

Tuyệt diệu cảnh sắc nước Mỹ mùa thu

1. Bang Idaho

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 2

2. Bang Iowa

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 3

3. Bang Alabama

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 4

4. Bang Alaska

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 5

5. Bang Arizona

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 6

6. Bang Arkansas

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 7

7. Bang Wyoming

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 8

8. Bang Washington

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 9

9. Bang Vermont

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 10

10. Bang Virginia

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 11

11. Bang Wisconsin

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 12

12. Bang Hawai

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 13

13. Bang Delaware

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 14

14. Bang Georgia

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 15

15. Bang West Virginia

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 16

16. BangIllinois

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 17

17. Bang Indiana

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 18

18. Bang California

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 19

19. Bang Kansas

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 20

20. Bang Kentucky

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 21

21. Bang Colorado

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 22

22. Bang Connecticut

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 23

23. Bang Louisiana

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 24

24. Bang Massachusetts

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 25

25. Bang Minnesota

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 26

26. Bang Mississippi

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 27

27. Bang Missouri

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 28

28. Bang Michigan

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 29

29. Bang Montana

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 30

30. Bang Maine

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 31

31. Bang Maryland

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 32

32. Bang Nebraska

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 33

33. Bang Nevada

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 34

34. Bang New Hampshire

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 35

35. Bang New Jersey

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 36

Bang New York

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 37

Bang New Mexico

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 38

Bang Ohio

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 39

Bang Oklahoma

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 40

Bang Oregon

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 41

Bang Pennsylvania

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 42

Bang Rhode Island

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 43

Bang North Dakota

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 44

Bang North Carolina

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 45

Bang Tennessee

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 46

Bang Texas

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 47

Bang Florida

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 48

Bang South Dakota

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 49

Bang South Carolina

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 50

Bang Utah

Tuyet dep canh sac mua thu tren khap nuoc My - Anh 51

TTB

Trịnh Thái Bằng -