Bạn có thể trồng rau trong vỏ trứng cho tới khi rau nảy mầm thành cây non rồi đem chúng trồng xuống đất.

Video: Tuyệt chiêu trồng rau trong vỏ trứng:

Nguồn video: YouTube/Goodful.