Hiện nay, tuyến xe buýt Hà Đông- Tế Tiêu có khoảng hơn 30 đầu xe với lưu lượng khoảng trên 200 lượt chuyến mỗi ngày phục vụ hành khách...Chi tiết...