Những năm gần đây tình hình cháy, nổ trong cả nước có chiều hướng, diễn biến bất ngờ và phức tạp… Nhiều vụ cháy-nổ không đơn thuần chỉ gây thiệt hại về kinh tế hàng trăm tỷ đồng, mà còn làm ảnh hưởng đến công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội...