Ngày 24/3, tại Hải Dương, Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội nghị công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm cho lao động nông thôn (LĐNT) khu vực phía Bắc từ Nghệ An trở ra.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cho biết: Đề án “Đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn đến năm 2020” có 6 cái nhất: lớn nhất về dạy nghề cho nông dân từ trước đến nay; có nhiều cơ quan tham gia nhất; có nguồn đầu tư lớn nhất (từ nay đến năm 2020 giải ngân 26 nghìn tỷ đồng); hiệu quả nhất do dạy nghề gắn với tạo việc làm; thời gian triển khai dài nhất (đến năm 2020); khó làm nhất nếu toàn bộ hệ thống chính trị không cùng vào cuộc và dễ làm nhất nếu toàn bộ hệ thống chính trị cùng thực hiện. Mục tiêu của Đề án là ĐTN cho khoảng 1 triệu LĐNT/năm; nâng cao chất lượng và hiệu quả ĐTN, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của LĐNT; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội và thực thi công vụ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Tại hội nghị, các chuyên đề đã khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng LĐNT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn như: “Định hướng công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm cho LĐNT”, “Dạy nghề cho LĐNT - Mục tiêu và chính sách”, “Kỹ năng tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm cho LĐNT”, “Các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm cho LĐNT”, “Kinh nghiệm truyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm cho LĐNT có hiệu quả trên báo Nông thôn ngày nay”, “Một số kinh nghiệm tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm cho LĐNT có hiệu quả ở cơ sở”. Để góp phần vào thành công của Đề án, Cục trưởng Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) Lưu Vũ Hải cho rằng: Các phương tiện thông tin đại chúng cần có trách nhiệm xây dựng các chuyên trang, chuyên mục ĐTN cho LĐNT; tư vấn, giới thiệu học nghề và việc làm, cung cấp thông tin về hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho LĐNT; thông tin về thị trường lao động trong và ngoài địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức các diễn dàn trao đổi về học nghề, việc làm và tự tạo việc làm, các điển hình tốt trong triển khai thực hiện. Dự kiến, giai đoạn 2011-2015, Đề án “Đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020” sẽ ĐTN cho khoảng 5,2 triệu LĐNT; giai đoạn 2016 – 2020 ĐTN cho 6 triệu LĐNT. Hội nghị sẽ kết thúc ngày 26/3./.