(NLĐ)- Ngày 12-8, LĐLĐ TPHCM triển khai kế hoạch truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản cho công nhân (CN). Chương trình do LĐLĐ TP và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP tổ chức cho cán bộ CĐ, CN các KCX-KCN TP từ tháng 8 đến tháng 11-2010

Dự kiến chương trình sẽ thực hiện 31 cuộc tuyên truyền cho CN về chủ trương, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phòng tránh thai, đề phòng bệnh lây qua đường tình dục, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới... Sau khi tuyên truyền, LĐLĐ TP sẽ tổ chức 5 hội thi cho CN tại cơ sở.