Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ được các cấp Công đoàn Quảng Trị quan tâm. Đặc biệt, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến 2012 (gọi tắt là Đề án 31), công tác này càng được các cấp Công đoàn Quảng Trị chú trọng cả về nội dung và hình thức.

Song hành cùng với các hoạt động nói chung, vấn đề phối hợp, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng luôn được công đoàn các cấp chú trọng. Đây là một kênh thông tin tuyên truyền mang lại nhiều kết quả, thật sự bổ ích, giúp CNVCLĐ được tiếp thu nhanh, vừa thực thi pháp luật một cách nghiêm túc, vừa giúp họ có những kiến thức bổ ích và lành mạnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ như: Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Pháp lệnh Cán bộ công chức, Pháp lệnh Dân số, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, công tác an toàn vệ sinh lao động, chế độ chính sách đối với lao động nữ ... thu hút hàng chục nghìn lượt cán bộ công đoàn và CNVCLĐ tham gia. Ngoài những hình thức tuyên truyền phổ thông như tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng tài liệu, tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông báo, đài…, các cấp công đoàn Quảng Trị đã đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua việc tổ chức hội nghị tập huấn, hội thảo, phát hành tờ rơi; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Bộ Luật Lao động, hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi", "Tuyên truyền viên Luật Bảo hiểm xã hội", "Luật Giao thông đường bộ", "Luật Phòng chống ma túy, HIV/AIDS"... thu hút được đông đảo CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh tham gia, góp phần nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật cho CNVCLĐ và người sử dụng lao động. Công tác kiểm tra và phối hợp kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động và luật công đoàn cũng được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện. Qua kiểm tra đã phát hiện và kịp thời hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các chế độ đối với người lao động như ký HĐLĐ, đóng BHXH, BHYT và quan tâm đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động... Qua đó, hoạt động của tổ chức Công đoàn đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, từng bước làm chuyển biến nhận thức ở các cấp Công đoàn, người lao động và người sử dụng lao động về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ tại Quảng Trị chưa được thực hiện thường xuyên, đồng bộ. Các cấp công đoàn trong tỉnh chưa nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng của công tác này; tài liệu còn thiếu, hầu hết các cấp công đoàn chưa có tủ sách pháp luật; hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chưa linh hoạt, kinh phí dành cho công tác này còn eo hẹp… Đa số công nhân lao động trực tiếp sản xuất, công nhân lao động thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn ít hiểu biết về pháp luật lao động, công đoàn... cũng như các quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Bản thân CNVCLĐ chưa thực sự quan tâm đến việc nâng cao trình độ hiểu biết về kiến thức pháp luật. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp công đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu. Theo đồng chí Nguyễn Thế Lập, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị, để hướng mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cơ sở, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Quảng trị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ theo hướng đa dạng hóa hình thức, nội dung sát thực với từng đối tượng. Trong đó tập trung vào CNLĐ trực tiếp sản xuất, CNLĐ ở vùng sâu, vùng xa, CNLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên công đoàn, tổ tư vấn hoặc cán bộ làm công tác pháp luật công đoàn. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý với hình thức linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của từng lĩnh vực và từng đối tượng, hướng mạnh hoạt động tư vấn pháp luật về cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc giám sát, kiểm tra định kỳ gắn liền với tuyên truyền, hướng dẫn thi hành pháp luật lao động, pháp luật Công đoàn và các chế độ chính sách liên quan đến CNVC -LĐ và tổ chức Công đoàn…