Ngày 23/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức cung cấp thông tin và trao đổi những vấn đề liên quan đến lịch sử vùng đất Nam bộ đến hơn 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc.

Các đại biểu được nghe Tiến sỹ, nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần trình bày những nội dung cơ bản về lịch sử vùng đất Nam bộ - Việt Nam; truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo trên vùng đất Nam Bộ…

Tuyen truyen lich su vung dat Nam bo - Anh 1

Các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: baovinhlong.com.vn

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Trương Minh Thống nhấn mạnh, buổi tuyên truyền giúp cho cán bộ, chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc của tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử khoa học và thực tiễn.

Qua đó, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; chủ động nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động.

Ông Trương Minh Thống đề nghị mỗi cán bộ, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tích cực tuyên truyền về lịch sử vùng đất Nam bộ cho các tầng lớp dân cư, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc, chức sắc, tín đồ các tôn giáo vùng đất Tây Nam Bộ trải qua 300 năm đã liên kết thành khối thống nhất. Đây là sản phẩm quý báu được nhiều thế hệ vun đắp, bảo vệ và phát huy, được Đảng và Nhà nước trân trọng.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN)