KTĐT - Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2013), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cơ quan báo chí của Thủ đô tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả nối bật về thực hiện "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" trong 65 năm qua của Đảng bộ, nhân dân Thủ đô và cả nước.

Theo đó, tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với xây dựng phong cách làm việc gương mẫu trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thiết thực học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.