(VOH) - Công tác tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế ngày càng được quan tâm về nhiều mặt, qua công tác tuyên truyền và phản ánh thông tin hai chiều, chính sách thuế được cải cách phù hợp hơn. Hình thức và phương pháp tuyên truyền được sử dụng đa dạng và phong phú. Tuy nhiên công tác tuyên truyền thuế còn mặt hạn chế.

Vấn đề kê khai và nộp thuế cần phải hoàn thiện để các đối tượng nộp thuế tuân thủ đúng pháp luật.

5 năm qua (2005-2010), Ban tuyên giáo Thành ủy và quận ủy phối hợp với ngành thuế TPHCM đã triển khai kế hoạch tuyên truyền chính sách thuế và chiến lược cải cách hành chính thuế bằng nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp đến các doanh nghiệp và người dân ở các tổ dân phố, khu phố ở các phường xã. Việc làm này đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về chính sách thuế cho cán bộ thuế và người nộp thuế. Người dân và doanh nghiệp có hiểu biết và thực hiện tốt chính sách thuế không chỉ thông qua việc tuyên truyền của các cơ quan thông tin đại chúng mà cần có sự tham gia, phối hợp của các cấp chính quyền và đoàn thể thì mới đạt được hiệu quả cao. Cách làm trên đã giúp cho ngành thuế từng bước hiện đại hóa, giảm bớt nhiều thủ tục hành chính thuế tiến tới hình thức khai thuế qua mạng, kịp thời phát hiện những đối tượng khai man thuế, trốn thuế và đồng thời qua những kiến nghị của những người nộp thuế trong các cuộc đối thoại trực tiếp đã tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và giúp cho ngành thuế bổ sung sửa đổi chính sách thuế cho phù hợp với tình hình mới.

12.000/17.000 câu hỏi liên quan đến chính sách thuế trong 5 năm qua từ những cuộc đối thoại, cơ quan thuế và các cấp chính quyền, đoàn thể đã được giải đáp và hàng ngàn câu hỏi khác được chuyển lên cấp trên xin ý kiến được các doanh nghiệp hoan nghênh. Qua tuyên truyền cũng đã có hơn 3.000 doanh nghiệp tự đăng ký kê khai thuế qua mạng. 5 năm qua, Cục thuế đã phát hiện nhiều đơn vị làm ăn sai trái, trong đó có một trường hợp một người dân ở Đà Nẵng đăng ký thành lập tới 39 doanh nghiệp. Cục thuế TP có hơn 20 phòng ban nhưng từ tháng 4/2008 áp dụng cơ chế một cửa liên thông thật sự đã giúp cho người nộp thuế có nhiều thuận lợi trong giao dịch với cơ quan thuế và từ việc hình thành đưa vào hoạt động Trung tâm dữ liệu giúp cho cục thuế phát hiện nhiều trường hợp chuyển giá của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài truy thu thuế hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách.

Ông Nguyễn Trọng Hạnh, Cục phó Cục thuế TP cho rằng đó là kết quả đáng khích lệ, nhờ vậy mà số thu thuế hằng năm của cục thuế đều đạt và vượt chỉ tiêu so với dự đoán và trong 11 tháng năm 2011 ước đạt chỉ tiêu kế hoạch năm trong điều kiện kinh tế TP còn nhiều biến động và lạm phát. Ông Hạnh cho biết thêm, đến cuối năm 2011, TP có hơn 145.000 doanh nghiệp và gần 100.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Khối lượng giao dịch tăng gấp nhiều lần trong khi lực lượng cán bộ công nhân viên chức của Cục thuế chỉ có hơn 3.900 người.

Năm 2012 tới đây, khi thực thi những luật thuế mới như luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật môi trường và các luật thuế khác đã được sửa đổi bổ sung thì công tác phối hợp thông tin tuyên truyền chính sách thuế lại càng cấp bách hơn, đòi hỏi các giải pháp tăng cường hơn để khắc phục những hạn chế trong những năm qua, nhất là về nghiệp vụ chuyên môn của những người tham gia kế hoạch chưa hiểu sâu rộng chính sách thuế, có như thế thì công tác tuyên truyền mới đạt hiệu quả cao góp phần đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách.

Tháng 5/2011, chính phủ đã thông qua chiến lược cải cách hành chính thuế đến năm 2020 là thuận lợi nhưng muốn công tác tuyên truyền chính sách thuế và chiến lược cải cách hành chính thuế đạt mục tiêu đề ra, theo bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TPHCM, ngành thuế và các cấp phải phối hợp chặt chẽ hơn:

Nội dung của chiến lược cải cách hành chính thuế từ nay đến năm 2020 đã nêu rõ, vấn đề thông tin tuyên truyền nội dung này sao cho đa dạng hơn và sâu rộng hơn bằng nhiều giải pháp để các tuyên truyền viên cấp quận, phường, xã nắm chắc nội dung, qua đó thông tin tuyên truyền sẽ dễ dàng hơn. Đây là vấn đề mà Tổng cục thuế cho rằng công tác phối hợp thông tin tuyên truyền chính sách thuế trong 5 năm qua chưa thể hiện rõ. Ông Chu Quốc Hùng, Trưởng đại diện Tổng cục thuế phía nam cho biết thêm:

Dù sao các giải pháp tuyên truyền chính sách thuế vừa qua cũng có những kết quả nhất định, đáng trân trọng cần phát huy tiếp nhưng theo ý kiến đề xuất của Tổng cục thuế đúng là cần phải có cách tuyên truyền mới, đi sâu vào từng đối tượng, từng nhóm người cụ thể bổ sung thêm cho cách làm trước đây và theo Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng, con số 3 ngàn doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế qua mạng cho đến nay là quá ít và trong số 17 ngàn câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến chiến lược cải cách hành chính thuế mà chỉ giải đáp được 12 ngàn câu cũng cho thấy công tác phối hợp tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, cho nên cần phải tăng cường cách làm mới và minh bạch hơn để chiến lược cải cách hành chính thuế và chính sách thuế thật sự đi vào cuộc sống của người dân.