Trung tâm Đào tạo Quản lý và Công nghệ Singapore (SMT) – Trung tâm đào tạo ủy quyền duy nhất của MDIS (www.mdis.edu.sg) tại Việt Nam thông báo tuyển sinh khóa học tiếng Anh và khóa học lấy bằng Cao đẳng Quản trị kinh doanh do MDIS cấp bằng.