TTO - Theo UBND Q.7 (TP.HCM), năm học 2011-2012 các trường tiểu học sẽ tuyển sinh lớp 1 từ ngày 20 đến 30-6-2011, trường THCS phát và thu nhận đơn vào lớp 6 từ ngày 15 đến 30-6-2011. Ảnh: Hoàng Hương STT TRƯỜNG SỐ HỌC SINH/SỐ LỚP PHƯỜNG ĐỊA BÀN THU NHẬN 1 Phan Huy Thực 250/6 Tân Kiểng KP1 + KP2 Tân Hưng KP1 Tân Kiểng (Từ tổ 13 đến tổ 17) KP 4 Tân Hưng 2 Lê Quý Đôn 160/4 Tân Hưng KP3, KP5 Tân Hưng Từ tổ 1 đến tổ 12 và từ tổ 18 đến tổ 25 KP 4 Tân Hưng 3 Tân Quy 80/2 Tân Quy Từ tổ 1 đến tổ 12 KP 1 Tân Quy Từ tổ 13 đến tổ 15 KP2 Tân Quy 4 Lương Thế Vinh 330/8 Tân Kiểng KP3 Tân Quy KP2 + KP3 Tân Kiểng Từ tổ 22 đến tổ 27 KP2 Tân Quy 5 Đinh Bộ Lĩnh 160/4 Tân Phong KP1, KP2, KP3, KP4 Tân Phong Tổ 16à21 và 28 KP2 Tân Quy 6 Trần Quốc Toản 200/5 Tân Thuận Đông (Tổ 5 à 12) KP1 Tân Thuận Đông (Tổ 13 đến 16) KP2 Tân Thuận Đông (Tổ 6 à 14) KP2 B.Thuận 7 Tân Thuận 160/4 Tân Thuận Đông (Tổ 17 à 33 KP2) Tân Thuận Đông (Tổ 63à 67 KP5) Tân Thuận Đông 8 Phù Đổng 160/4 Tân Thuận Tây KP4 (còn lại) Tân Thuận Tây Từ (tổ 15 đến tổ 20) KP4 Tân Kiểng 9 Kim Đồng 240/6 Bình Thuận Töø toå 3 neã́n toå 9 KP1 Taân Thuaän Taây KP3 Từ tổ 9 đến tổ 15 Tân Thuận Tây (Tổ 34à 46) KP3 TTĐông (Tổ 1 à5) KP1 Bình Thuận Từ 15à22 KP3 và từ 28à29 KP3a B.Thuận 10 Nguyễn Thị Định 280/7 Bình Thuận (tổ 37 à 42) KP4 A Bình Thuận KP4 Tân Quy KP5, KP6 Bình Thuận KP4, Tân Kiểng (tổ 7 đến tổ 14) 11 Lê Văn Tám 180/4 Bình Thuận Tổ 1 đến tổ 4 KP1 Tân Thuận Đông KP4 Bình Thuận KP1, KP2 Tân Phú Tổ 23 đến tổ 27 KP 3A B.Thuận 12 Nguyễn Văn Hưởng 200/5 Phú Thuận KP3 Phú Thuận Từ tổ 33 đến tổ 37( KP4 Phú Thuận) KP4 Tân Phú 13 Lê Anh Xuân 200/5 Phú Thuận KP 1, KP2 Phú Thuận KP3 T.Phú 14 Phú Mỹ 205/5 Phú Mỹ KP1, KP2, KP3 Phú Mỹ Từ tổ 38 đến tổ 40 KP4 Phú Thuận KP5 Tân Phú 15 Đặng Thùy Trâm 240/6 Tân Thuận Tây KP 5 vào KP

Phân tuyến cụ thể như sau: THCS: Nhận hết học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn Quận 7 vào lớp 6 công lập, chỉ riêng Trường Nguyễn Hữu Thọ có điểm chuẩn, cụ thể: Trường THCS (số HS/số lớp) Địa bàn thu nhận Nguyễn Hữu Thọ 510 / 12 - Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học cư ngụ tại KP4 P.Tân Kiểng; KP4 P. Tân Quy; KP6 P. Bình Thuận; KP4, KP5 P.Tân Thuận Tây (có điểm kiểm tra định kì cuối học kỳ 2 môn Tiếng việt + Toán đạt từ 17 điểm trở lên) - Học sinh ngoài khu vực trên có điểm kiểm tra định kì cuối học kỳ 2 môn Tiếng việt + Toán đạt 19.50 đ trở lên. Trần Quốc Tuấn 315 / 7 Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học cư ngụ ở phường Tân Kiểng; Tân Hưng Huỳnh Tấn Phát 305 / 7 Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học cư ngụ ở phường Tân Thuận Đông và KP2, KP3 Phường Bình Thuận Nguyễn Hiền 450 / 10 Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học cư ngụ KP1,Kp4,KP5,KP6 phường Bình Thuận và phường Tân Thuận Tây Nguyễn Thị Thập 358 / 8 Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học cư ngụ ở phường Tân Phong, phường Tân Quy, KP1, KP2 phường Tân Phú Hoàng Quốc Việt 340 / 8 Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học có hộ khẩu ở phường Phú Thuận, phường Tân Phú, KP1 phường Phú Mỹ Phạm Hữu Lầu 251 / 6 Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học có hộ khẩu ở KP2, KP3 phường Phú Mỹ